02_DUM_Graf_kvadratické_funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.91 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace může sloužit jako metodický podklad pro vyučující při výuce rozšiřujícího učiva kvadratická funkce. Prezentace nejprve uživatele seznamuje s pojmem kvadratická funkce a popisuje její základní vlastnosti. Dále na řešených příkladech vysvětluje jak sestrojit graf jednoduché kvadratické funkce pomocí tabulky hodnot, nejprve u funkce, která neobsahuje ani lineární, ani absolutní člen, dále u ryze kvadratické funkce a v závěru i u obecné kvadratické funkce. Všechny úlohy pracují s "pěknými" grafy, u kterých se dají jednoduše vypočítat souřadnice vrcholu, případně průsečíky s osami souřadnic.

Prezentaci je potřeba pouštět v programu MS PowerPoint, jinak může dojít k nestandardnímu zobrazování jednotlivých částí prezentace (neočekávané pořadí zobrazování prvků na stránce).