02_Čtverečkovaný_papír_2023

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:5.34 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Tato práce přibližuje potenciální přínos možná zbytečně přehlíženého čtverečkovaného papíru pro rozvoj matematické gramotnosti, chce být inspirací pro další činnosti pedagogů či dětí samotných pro jejich další rozvoj matematické gramotnosti, zejména v oblasti logického uvažování, hlubšího vnímání vnitřní struktury různých problémů, rozpoznání prostorových vztahů, věrohodného zobrazování trojrozměrných předmětů na dvojrozměrný papír či v nahlédnutí do různých vzorů uchopitelných čtverečkovou sítí. Předpokládám, že prohlížení nebude postupné, ale spíše prostřednictvím návštěv jednotlivých kapitol z jídelního lístku na základě aktuálního zájmu samotného návštěvníka. Stačí kliknout na odkazy vedoucí z jídelního lístku k jednotlivým kapitolám a pak na odkazy vedoucí zase zpět k jídelnímu lístku. Práce si klade za cíl být živou inspirací k vlastnímu vykročení čtenáře „o kousek dál“ libovolným z naznačených směrů. Většina obrázků je opatřena hypertextovými odkazy na stránky, které dané téma přibližují dalším textem, obrazy či videem. Určení se hodí spíše pro volnočasové aktivity než do předem přísně plánované výuky s předem určeným učivem k naučení.