02_Barevné_trojice_pro_třeťáky_2023

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:159.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Děti dostanou rozstříhané kartičky s barevnými čísly. Jejich úkolem je použít všechny kartičky tak, aby vždy použili od každé barvy jednu kartičku. Dohromady tyto 3 kartičky tvoří předem určený součet. Tím vzniknou 4 řady sčítanců, které dávají vždy stejný součet.