02_Aritmetika_s_vtipem_2023

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.2 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Tato rozcvičková aktivita je určena k procvičení základních početních operací pro žáky 4. ročníku. Číselným výsledkům 45 – 63 žáci přiřadí příslušná písmena, která odpovídají zadání jednotlivých příkladů. Tím získají pointu vtipu. Žáci mohou pracovat samostatně, případně mohou pracovat ve skupině a domluvit si strategii nalezení co nejrychlejšího vyřešení tajenky apod.