01_Zlomky názorně_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:378.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje "čokoládové" úkoly na zlomky pro 5. ročník (ale lze v pohodě využít i pro opakování ve vyšších ročnících). Vidět (např. třetinu) je daleko méně než ji tvořit. Proto tento materiál obsahuje sadu úkolů s čokoládovou tematikou, která je žákům blízká. Obsahuje řešení.