01_Zlomky hrou_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:541.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pomocí didaktické pomůcky zlomky (v příloze, popř. odkaz v materiálu) žáci "zhmotňují" představy o zlomcích. V sedmi úlohách žáci objevují různé zákonitosti a informace. Materiál obsahuje řešení. Ideální pro žáky 5.-6. ročníku.