01_Úniková hra Bankovní loupež_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:309.61 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro netradiční procvičení tematického celku Kombinatorika.

Místo klasického seznamu zadání úloh autorka zvolila obrázek bankovních přepážek, kde odkazy na jednotlivé čtveřice úloh se zobrazí teprve po kliknutí na správná místa v obrázku a následně se zobrazí obrázky zámečku, kdy po kliknutí na obrázek se zobrazí zadání úlohy. Po zadání správné odpovědi se zámeček „odemkne“ a zezelená. Po „odemčení“ všech čtyř zámečků v jedné sadě se zobrazí indície, která pomůže řešitelům získat závěrečný kód.

Materiál se tedy skládá z jednoho hypertextového obrázku, osmi sad po čtyřech úlohách a závěrečného formuláře.

Úlohy jsou přiměřeně obtížené ale z velké části okopírované (či min. výrazně inspirované) z různých webů zaměřených na matematiku (realisticky.cz; forum.matweb.cz; priklady.eu; kombinatorika.rubesz.cz, …) a z různých publikací či skript, kde lze přímo dohledat výsledek či dokonce celé řešení úloh.

Jako hlavní přínos materiálu vidím autorčin popis pro vyučující, jak si pomocí propojení obrázku a portálu Flippity.net vytvořit vlastní netradiční (prozatím) „rozcestník“ úloh.

Za negativum lze považovat možnost vyhledání správné odpovědi na internetu.

Daný materiál lze použít pro oživení procvičování matematiky pro žáky na SŠ.