01_Trimino_Celá čísla_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:316.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Předložený materiál obsahuje dvě varianty hry Trimino, pomocí něhož žáci hravou formou procvičují početní operace v oboru celých čísel. Žáci dostanou sadu rozstříhaných trojúhelníkových dílků, které k sobě přikládají stranami, které vyjadřují stejné číslo. Cílem hry je poskládat všechny dílky do jednoho výsledného kompaktního tvaru. Materiál obsahuje dvě varianty již připravené pro rozstříhání a předložení žákům, ale také odkaz na stránky, kde je možné si vlastní Trimino připravit dle potřeb konkrétního vyučujícího a jednoduchý návod, jak si Trimino vytvořit. Materiál je velmi jednoduchý, cenný je zejména svým nápadem a širokými možnostmi obměny a využití předloženého nástroje pro tvorbu Trimin.