01_Teorie her_Ludolfovo číslo_Buffonova úloha_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:717.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál má sloužit jako „pracovní list pro zpestření výuky a …“ pro žáky SŠ či do kroužků matematiky pro zájemce.

Materiál se skládá ze dvou části, které lze použít nezávisle na sobě.

První část Výpočet Ludolfova čísla π – Buffonova úloha o jehle. Po připomenutí Ludolfova čísla se autor zaměřil na určení přibližné hodnoty Ludolfova čísla pomocí dvou pravděpodobnostních úloh: náhodného padání jehly do oblasti s rovnoběžnými přímkami (spárami, …) a určení pravděpodobnosti vzniku průsečíku jehly a přímky a házení kuliček do čtverce s vyznačeným čtvrtkruhem.

Druhá část materiálu je věnovaná Úvodu do teorie her. Z velkého množství her se autor zaměřil na hry Sedm sirek, Ořechy a Přičítání dělitelů a Vězňovo dilema. Všechny hry jsou poměrně podrobně analyzovány a vysvětleny.

V materiálu jsou průběžně zařazovány odkazy na další materiály ať již různé vědecké práce či videa týkající se daného tématu.

Závěr materiálu je věnován řešení úloh z teorie her.

V materiálu nebyly nalezeny chyby matematického a ani typografického charakteru.

Materiál se vymyká běžným matematickým materiálům, ale je zpracován tak, že může obohatit výuku matematiky na SŠ.