01_Tangram zlomky_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:357.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje 10 předloh a 16 pravoúhlých rovnoramenných trojúhelníků pomocí nichž žáci vyznačí zlomek uvedený v zadání.