01_Strašidelná škola_úniková hra_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:456.51 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je koncipován jako matematická úniková hra, určená pro žáky šesté a sedmé třídy. Žáci plní různorodé matematické úkoly, jejichž řešením získávají kód k otevření trezoru s antisérem, případně odměnou. Úkoly prověří zejména schopnosti žáků logicky uvažovat, úlohy se zaměřují na práci se zlomky, početní operace s celými čísly, žáci řeší také diofantickou úlohu, sudoku, magický čtverec a jednoduchou početní šifru. Všechny úlohy mají jednoduchá celočíselná řešení. Materiál je cenný zejména originálním pojetím a myšlenkou gamifikace výuky, honba za pokladem zvýší motivaci žáků, forma zpracování úloh k motivovanosti žáků dále přispěje. Různorodý a tematicky nesourodý výběr úloh nicméně nemusí vyhovovat potřebám všech vyučujících, obsahově lze materiál upravit dle konkrétních potřeb třídy.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh i jednoduchá metodika použití materiálu.