01_Stovkový koberec_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.07 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu jsou ukázky možných aktivit se stovkovým kobercem. Všechny aktivity se dají různě modifikovat, stupňovat nebo zjednodušovat obtížnost. I sami žáci mohou vymýšlet vlastní úlohy, úkoly nebo hry. Na stovkovém koberci se žáci setkávají s posloupností přirozených čísel a díky různým aktivitám s ním získávají zkušenosti se závislostmi mezi nimi.