01_Stovková tabulka a parkety_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:426.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje několik úkolů pro práci se stovkovou tabulkou a parketami. Je určen pro žáky 3. ročníku a mimo jiného rozvíjí písemné sčítání více čísel v oboru do sta. V příloze je stovková tabulka, ale i prázdná, pro případné další aktivity. Dále jsou zde i ukázky prací žáků.