01_Soustavy_rovnic_v_LaTeXu_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.08 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál byl vytvořen pro podporu M-kroužku na gymnáziu Tř. kpt. Jaroše a zabývá se využitím sázecího prostředí LATEX při tvorbě zápisu matematického textu. Hlavní důraz je tak kladen ani ne na získání nějaké matematické dovednosti (to je považováno za samozřejmost), ale na využití LATEXu.

Práce je rozdělena tři hlavní části: 1) Potřebné příkazy, 2) řešení soustavy rovnic dvěma metodami a 3) zápis řešení v prostředí LATEX.

Pro ukázku byla vybráno řešení soustavy čtyř rovnic o čtyřech neznámých pomocí Gaussovy eliminační metody při maticovém zápisu a pomocí Cramerova pravidla využití determinantů.

Matematický text je vypracován bez chyb oběma metodami.

Zápis v prostředí LATEX se nepodařilo ověřit díky absenci potřebného prostředí. Je předpokladem, že ti, kteří LATEX běžně používají si správnost ověří sami překopírováním textu do LATEXového prostředí.

Je škoda, že součástí materiálu není také návod, jak co nejjednodušeji si prostředí LATEXu vyzkoušet.

Využití materiálu je určeno specifické skupině žáků a studentů, kteří plánují se v daném prostředí „pohybovat“ v budoucnosti častěji.