01_Soustavy lineárních rovnic_matice_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:427.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky řešení soustavy rovnic pomocí matic. Několik úloh je zaměřeno i na soustavy rovnic s parametrem.

První část se zabývá maticemi a jejich elementárním řádkovými úpravami. Po několika definicích autor zařadil i osm ukázkově řešených příkladů.

Ve druhé části se autor zaměřil na Gaussovu eliminační metodu řešení soustavy lineárních rovnic pomocí matic. Po krátké teorii je zařazeno šest úloh (včetně jedné úlohy s parametrem) s dostatečně podrobným autorským řešením.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického ani typografického charakteru.

Celý materiál je zpracován velmi přehledně a přestože je náročností úloh spíše určen pro studenty gymnázií, je využitelný i při výuce daného tématu na ostatních SŠ či pro nadané žáky ze ZŠ.