01_Rovnice s absolutní hodnotou_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:625.47 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Dle autorky je materiál „určen pro žáky gymnázia. Slouží na procvičení tématu rovnice s absolutní hodnotou.“.

Inspirací materiálu se stala hra TRIMINO („trojúhelníkové domino“), kterou autorka využila pro zvýšení motivace studentů lépe si procvičit část tematického celku o rovnicích s absolutní hodnotou.

Úvodem autorka zařadila ukázkově vyřešené TRIMINO a sobě odpovídající dvojice. Součástí materiálu je šablona, kterou stačí vytisknout, nakopírovat, kartičky oříznout či vystřihnout a vzít je s sebou do výuky.

Kartičky jsou připraveny pečlivě, jen u některých je díky velikosti písma zhoršená čitelnost.

V případě, že by někdo měl zájem si vytvořit kartičky vlastní je možné využít generátor na http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php.

Domnívám se, že materiál je vhodný k použití při výuce daného tématu na SŠ.