01_Převody jednotek_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:3 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je zaměřen na procvičování převodů jednotek hravou a netradiční formou. Je tvořen úvodní stranou ve formátu pdf, která je zároveň "rozcestníkem" vedoucím k jednotlivým sadám úloh, odkaz vede vždy na webovou stránku vytvořenou pomocí aplikace Learning Apps (aplikace pro tvorbu hravých interaktivních cvičení různého druhu využitelná v nejrůznějších předmětech). Jednotlivé sady úloh se zaměřují na převody jednotek délky, plochy, objemu, času i hmotnosti a mají nejrůznější formu - doplňování správné odpovědi, výběr správné odpovědi, spojování, pexeso, seřazování a další. Úlohy jsou pestré, náročnost i z hlediska počtu úloh v sadě je spíše vyšší, automatický systém vyhodnocování ale umožňuje chybu rychle a jednoduše najít a odstranit. Zvolený formát cvičení, interaktivita cvičení a jeho hravá forma podporují aktivní zapojení žáků. Správným vyřešením úloh každé sady získávají žáci části kódů - jeden kód pro každý typ jednotek, kód je tvořen vždy dvěma částmi. Získané kódy mají žáci předat vyučujícímu. 

Správná řešení kontroluje systém automaticky, materiál je tedy možné vhodně využít i k samostatnému domácímu procvičování nebo při samostatné práci žáků např. v suplované hodině.

Z hlediska přehlednosti je vhodné otvírat každou sadu úloh v novém okně, uživatel tak neztratí přehled o tom, které sady úloh již řešil a které ještě ne, zároveň tak snáz přiřadí odpovídající si dvojice kódů k sobě.