01_Pravděpodoblost_vícestěnné kostky_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:222.18 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu vznikl pro potřeby matematického kroužku a je určen žákům se zájmem o matematiku jako rozšiřující materiál. Má podobu pracovního listu, zaměřeného na základy matematické pravděpodobnosti jednoduchých jevů (hody různými kostkami). Žáci formou objevování a zkoumání porovnávají, zda je z hlediska pravděpodobnosti rovnocenné použít pro házení dvanáctistěnnou kostku nebo dvě šestistěnné a přemýšlí o tom, čím je rozdíl v pravděpodobnostech hodů různých hodnot způsoben. Žáci si také vyzkouší matematickou hru, založenou na pravděpodobnosti a opět mohou přemýšlet o tom, které herní kombinace jsou pro výhru ve hře příznivější (pravděpodobnější) a které méně.

Materiál lze využít v matematickém kroužku nebo jako zpestření běžných hodin matematiky.

Materiál neobsahuje správné ani vzorové řešení.