01_Pozoruhodne ctverce_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:373.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál lze použít k opakování učiva aritmetiky – je rozvíjeno vnímání významu čísel i početních operací. Žáci jsou vedeni k vytrvalosti při řešení úloh rozvíjejících jejich logické myšlení. Materiál má 5 částí, obsahuje metodiku, kde je vše podrobně vysvětleno. I řešení.