01_Početní šachy_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:236.54 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je učen zejména pro potřeby M kroužků nebo jako zpestřední výuky při probírání a procvičování tématu početní operace s čísly (zejména desetinnými čísly a zlomky). Materiál obsahuje jednoduchou tabulku, jejíž jednotlivé buňky tvoří různá celá čísla, desetinná čísla nebo zlomky. Žák dle zadaného vzoru vybírá z tabulky určená pole a provádí s nimi určené početní operace. Materiál obsahuje sadu připravených úloh včetně řešení a také návod, jak lze s materiálem dále pracovat a vytvářet vlastní zadání.

V řešení jedné z připravených úloh je numerická chyba, správný výsledek úlohy e) je 18,5.

Vzhledem k názvu materiálu, který asociuje propojení se šachovou tematikou by bylo vhodné zvážit, že by do zadání úloh mohla vstupovat pouze pole, dosažitelná tahem šachové figurky (například jezdce). Tím by se zvýšila jak náročnost, tak přitažlivost materiálu pro některé žáky.