01_Peníze kolem nás_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:379.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál A přece se točí je určen zejména pedagogům, kteří rádi matematiku pojímají prožitkově a komplexně, ve vztahu ke světu kolem nás. Materiál je metodikou, jak lze tématiku peněz a hospodaření s penězi uvést do historických souvislostí a umožnit žákům zažít a zkusit na vlastní kůži, jakým způsobem dříve tržní vztahy ve společnosti reálně fungovaly. Žáci pomocí řízené diskuse, návodných otázek a didaktických her zažijí na vlastní kůži směnný obchod,  výměnu surovin za platidla na volném trhu a pokusí se přijít na to, v čem spočívaly hlavní nevýhody směnného obchodu a proč byl postupně nahrazen platbou mincemi a následně bankovkami. Pomocí dalších doplňkových aktivit žáci mohou poopravit svůj postoj k penězům a zjistit, v čem jsou výhody jejich vlastnění i jaká jsou rizika s penězi spojená. 

Materiál obsahuje několik výhradně matematických aktivit (početní aktivity na rozdělení rolí, výpočty a modelování dělení v části směnný obchod), většina aktivit je ale s matematikou propojená spíše okrajově, materiál obsahově inklinuje k předmětům jako je výchova k občanství a historie. Materiál může dobře posloužit při projektovém dni nebo v projektově pojaté výuce nebo sloužit jako motivační materiál pro následné více početně zaměřené aktivity.

Všechny popsané hry a aktivity jsou originální, poutavé a atraktivní pro žáky i vyučující, diskuse plynoucí z aktivit mohou zejména třídnímu učiteli přinést nové cenné poznatky o skupině žáků a jejích jednotlivých členech.