01_Mereni a vazeni_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:704.16 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál - pracovní list zaměřený na procvičování měření a vážení. Je rozdělený na dvě části - domácí příprava a samotná práce ve škole. Žáci měří, odhadují, zkoušejí. Jsou zde i zjišťovací otázky a část věnovaná měření venku.