01_Matice - rovnice_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:155.12 KB
Formát dokumentu:XLSX
Popis:

Dle autora je materiál „určen pro žáky matematického kroužku“ a cílem není naučení počítání matice. „Hlavním tématem tady je MS Excel.“ Cílem práce je zřejmě ukázat využití tabulkového kalkulátoru Excel z komerčního kancelářského balíku Microsoft Office při studiu souvislosti výsledky a malé změny zadání.

Práce se kromě úvodních informací skládá ze tří listů, ve kterých si lze vyzkoušet řešení soustavy rovnic, které mají právě jedno řešení, nekonečně mnoho řešení a žádné řešení.

Je škoda, že materiál není kompatibilní s běžně dostupnými nekomerčními tabulkovými kalkulátory (Tabulky, Calc, aj.).

Z hlediska běžné výuky je materiál asi nevyužitelný, ale u žáků se specifickými potřebami a hlubšími zájmy o matematiku tento materiál využití najít může. Způsob využití tabulkového kalkulátoru a jeho předdefinovaných funkcí při řešení soustavy rovnic je něco, co by mohlo některé žáky zaujmout.