01_M-riskuj pro 9. ročník_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:7.06 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál tvoří matematická hra na motivy známé hry Riskuj vytvořená v prezentačním programu MS PowerPoint. Hra obsahuje 25 otázek rozdělených do 5 tematických oblastí - Slovní úlohy, Algebraické výrazy, Pravoúhlý trojúhelník, Tělesa a Slavní matematici. V každé tematické oblasti je zařazeno 5 otázek různé obtížnosti. Úlohy jsou zaměřené zejména na učivo devátého ročníku - soustavy rovnic, algebraické výrazy, goniometrické funkce a jejich využití, jehlan a kužel, ale obsahuje i otázky, které mohou vyřešit žáci nižších ročníků druhého stupně.

Otázky jsou pestré a různorodé, často mají podobu slovních aplikačních úloh a jsou doprovázeny ilustračními obrázky, které zvyšují názornost úloh i atraktivitu materiálu.

Materiál může dobře posloužit k závěrečnému opakování v devátém ročníku nebo jako doplňkové učivo pro šikovné žáky.