01_M-luštěnka pro 9. ročník_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:479.99 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k hravému procvičování matematických pojmů. Je vhodný zejména jako náplň pro školu v přírodě, výlet či terénní výuku nebo jako materiál pro M kroužek. Materiál má podobu matematické doplňovačky, žáci mají nejprve za úkol najít v okolí (či třídě) ukryté jednotlivé položky legendy a podle nalezených lístků s legendou doplnit chybějící políčka v připravené tabulce. Výběrem určených polí pak získají legendu - místní název v okolí přehrady Seč. Doplňovačku (a tím i vyluštěný název) lze upravit dle potřeby a tím aktivitu přenést do jiného prostředí i místa.

Součástí materiálu je správné řešení doplňovačky i vyluštěná tajenka.