01_M-baby_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:604.09 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje sadu několika pracovních listů na téma příprava na rodičovství a miminko. Je vhodný pro 5. ročník, ale i vyšší. Některé úkoly jsou badatelské, některé zjišťovací, jiné počítací. Záleží pouze na učiteli, jak moc bude téma daného listu rozvíjet. Materiál obsahuje metodické poznámky i správné odpovědi.