01_Kouzelne trojuhelniky_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:280.41 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál, ve kterém zábavnou a velmi zajímavou formou žáci trénují násobení. Jedná se o skupinový úkol, kde je prostor pro spolupráci a přemýšlení. Jedná se o násobení trojúhelníků. Je zde několik způsobů, jak s nimi pracovat. Vše je vysvětleno v metodice. Obsahuje řešení první části. Další část tvoří žáci sami a správnou odpověď tedy znají.