01_Geogebra-matice_vektory_transformace_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.73 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro starší žáky ZŠ a SŠ. Jeho cílem je zpestření výuky propojením znalostí z matematiky (matice) a z informatiky (transformace obrazu a práce s Geogebrou).

Materiál se skládá ze dvou částí.

První část (Pracovní list - …) je věnován prvotnímu seznámení s hlavními pojmy (fraktály, lineární transformace, …) a seznámení se s prací a funkcemi aplikace Geogebra. Součástí je také dvě doplňující úlohy.

Druhá část (Teoretická část - …) je zaměřena na propojení práce s aplikací Geogebra a lineární transformací s využitím matic. Jednotlivé kroky jsou poměrně podrobně popsané.

Celý materiál je vhodně doplněn odkazy (i pomocí QR kódů), které směřují na videa a již předem vytvořené animace v Geogebře.

V materiálu nebyly nalezeny chyby matematického a ani typografického charakteru.

Materiál se vymyká běžným matematickým materiálům, ale je zpracován tak, že může obohatit výuku matematiky na SŠ.