01_Eratosthenovo síto_2022

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:188.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku prvočísla. Má podobu pracovního listu zaměřeného na hledání prvočísel historicky dobře známou metodou Eratosthenova síta, žákům tuto metodu stručně a vhodně přibližuje a poté vybízí k vlastní tvorbě takového síta. Materiál se získanými výsledky žáků dále pracuje, což zvyšuje jeho didaktickou hodnotu. Žáci na základě své tabulky nalezených prvočísel pátrají po počtech prvočísel v různém rozsahu, hledají prvočíselná dvojčata i prvočísla tvořená stejnými ciframi v jiném pořadí. 

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, materiál lze tedy využít i pro samostatnou práci žáků s možností samostatné kontroly správnosti.