01_DUM_Kvadratická_funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen jako metodická podpora při výkladu učiva kvadratická funkce. V první části prezentace autorka připomíná dříve vysvětlený pojem kvadratická rovnice ukazuje, jak s formou zápisu kvadratické rovnice souvisí zápis kvadratické funkce. V druhé části je pak na dvou řešených úlohách naznačeno, jak lze ze znalosti souřadnic tří bodů, ležících na grafu kvadratické funkce odvodit předpis odpovídající kvadratické funkce. Řešení je prezentováno krok za krokem, prezentaci tedy mohou využít i studenti pro samostatnou domácí přípravu. Při řešení soustavy 3 rovnic je vždy ukázána jediná metoda řešení, ačkoliv soustavu mohou studenti řešit i jinými metodami. Na to by bylo vhodné při využití prezentace studenty upozornit.

Materiál není obsahově příliš bohatý, přesto může dobře posloužit zejména studentům, kteří potřebují postup odvozování předpisu funkce z jejích funkčních hodnot samostatně procvičit.