0_V říši zvířat_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.6 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V říši zvířat lze využít jako pracovní listy , které žáci vypracovávají jednotlivě, nebo kartičky k zalaminování pro práci ve skupinách.

V materiálu jsou využity zajímavé informace o různých živočiších se kterými žáci pracují a na které aplikují matematické znalosti a dovednosti.

Ke každému zvířeti jsou k dispozici matematická cvičení, kde žáci aplikují konkrétní matematické učivo.

Dále list nabízí samostatný úkol, který žáci vypracují s pomocí zdroje dalších informací.

Součástí materiálu je řešení a metodické pokyny.