0_Soustavy lineárních rovnic_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:671.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

V materiálu se autorka zaměřila na metody řešení soustav lineárních rovnic o více neznámých.

Materiál je koncipován jako sada 7 pracovních listů. Pracovní listy č. 1, 2 a 3 jsou zaměřeny na řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. Autorka zvolila metody dosazovací, sčítací a grafickou. Pracovní listy č. 4, 5 a 6 se zaměřují na řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých. Autorka k řešení využila metody dosazovací, sčítací a také řešení pomocí matic. V posledním pracovním listu č. 7 je předvedeno řešení soustavy čtyř rovnic o čtyřech neznámých opět pomocí úprav matic. Řešení pomocí různých metod je předvedeno vždy na shodném zadání, takže studenti mohou získat přehled o vhodnosti jednotlivých metod pro daný typ příkladu.

Úvodem každého pracovního listu je zařazeno vysvětlení zvolené metody a jeden ukázkově vyřešený příklad. Na závěr jsou uvedeny dvě úlohy s výsledky (kromě pracovní listu č. 7), na kterých si studenti mohou danou metodu řešení vyzkoušet.

Vzhledem k náročnosti mohou být pracovní listy využity nejen na SOŠ, pro kterou jsou určeny, ale také např. na ZŠ (předvedení řešení pomoci matic je na zvážení vyučujícího).

Materiál je bez chyb, s poměrně podrobným vysvětlením jednotlivých metod, takže může nahradit i učebnicový text.

Materiál je možné vzít „tak jak je“ (předem se propočítat úlohy bez ukázkového řešení) a využít jej při výuce.