0_Šifrování s desetinnými čísly_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:420.86 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k netradičnímu skupinovému procvičování tematického celku desetinná čísla. Žáci nejprve řeší řadu početních úloh s desetinnými čísly, poté musí zjistit, co s výsledky mají udělat, aby vyluštili tajenku. Materiál velmi pěkně propojuje práci jednotlivce (početních úloh je velké množství, žáci si zřejmě přirozeně rozdělí práci na jednotlivých kartičkách s úlohami) s prací celé třídy (společné doplňování výsledků do mřížky a luštění tajenky). Samotné početní úlohy jsou přiměřené náročnosti, aby je zvládl i průměrný žák, náročnější částí materiálu je vyhodnocení, jak s výsledky dále naložit, žákům v tomto směru nejsou od vyučujícího dány žádné pokyny. Tím materiál rozvíjí nejen početní schopnosti žáků, ale také logické uvažování a schopnost řešit problémy inovativním způsobem.

Součástí materiálu je metodika pro učitele včetně správného řešení početních úloh i celé tajenky.