0_Šifra_soustava souřadnic_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Šifra soustava souřadnic je materiál zaměřený na logické myšlení a orientaci ve čtvercové síti. Žáci pracují se souřadnicemi a vyhledávají písmena, později slova. Pracují společně ve dvojicích a na konci i celá skupina.