0_Rovnice vyssich radu_priklady_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:957.83 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jedná se o „sbírku úloh“, která navazuje na materiál Rovnice vyšších řádů 2020.

Úvodem na první straně je uvedeno 6 zadání rovnic vyšších řádků, z nich poslední šestá úloha je rovnice osmého stupně. Úspěšné zvládnutí řešení je podmíněno zvládnutím základních postupů řešení těchto rovnice (vhodná substituce, Hornerovo schéma apod.).

Na druhé straně jsou zařazeny krátké, ale dostatečně jasné návody.

Na třetí stranu autor zařadil výsledky řešení všech šesti úloh.

Asi jediným negativem může být absence podrobného řešení rovnic.

Domnívám se, že materiál je vhodný k využití při procvičování řešení rovnic vyšších řádů.