0_Rovnice vyssich radu_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.05 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál shrnuje základní poznatky a způsoby řešení vybraných rovnic vyššího řádu a je rozdělen do šesti částí: Lineární a kvadratické rovnice, Bikvadratické rovnice, Binomické rovnice, Hornerovo schéma, Reciproké rovnice a Uhodnutí racionálních kořenů.

Úvodem je připomenuto řešení lineárních a kvadratických rovnic, které se probírají již na základních školách.

Více prostoru je věnováno řešení bikvadratických (spec. případ kvartických) rovnic. Na ukázkovém příkladu je ukázáno řešení tohoto typu rovnic pomocí substituce.

Další část je věnována Hornerovu schématu, které je poměrně podrobně vysvětleno na jednom příkladu.

Největší část materiálu je věnovaná řešení reciprokých rovnic právě s využitím Hornerova schématu. Opět je tato část doplněna podrobně ukázkově vyřešeným příkladem.

Materiál vypracován velmi srozumitelně a je vhodný pro použití při výuce.