0_Rovnice_s_parametrem_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:389.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky řešení rovnic s jednou neznámou a s parametrem.

První část se zabývá řešením lineárních rovnic s parametrem, příp. rovnic, které lze řešit podobně jako lin. rovnice s parametrem. Na sedmi příkladech s dostatečně podrobným autorským řešením jsou předvedeny a vysvětleny postupy řešení rovnic s parametrem v nichž je neznámá v první mocnině. Za příklady autor zařadil dvanáct úloh na procvičení i s výsledky, které jsou u složitějších úloh doplněny i krátkými metodickými poznámkami.

Druhá část materiálu se zabývá řešením rovnic s parametrem v nich je proměnná ve druhé mocnině. Po krátkém úvodu, ve kterém je naznačen postup při řešení kvadratických rovnic s parametrem je zařazeno pět příkladu s poměrně podrobným řešením. Na závěr autor zařadil pět úloh na procvičení učiva i s výsledky, které jsou opět doplněny krátkými metodickými poznámkami k řešení.

Celý materiál je zpracován velmi přehledně a přestože je náročností úloh spíše určen pro studenty gymnázií, je využitelný i při výuce daného tématu na ostatních SŠ.