0_Rovnice s 1 neznámou_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:395.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky řešení rovnic s jednou neznámou.

První část se zabývá řešením kvadratických rovnic. Autor se zaměřil nejen na využití vzorce, jehož odvození je součástí materiálu, ale i na využití tzv. Viètových vztahů. Vedle výukové části, která obsahuje sedm příkladů s řešením, autor zařadil i část na procvičení, která obsahuje 15 úloh s výsledky (příp. i s návodem na řešení).

Ve druhé části je věnován prostor řešení rovnic s neznámou pod odmocninou. Po krátkém shrnutí některý důležitých vlastností úprav následuje pět příkladů na řešení rovnic s neznámou pod odmocninou, které jsou doprovázeny poměrně podrobným řešením. V závěru jsou připojeny dvě úlohy (14 zadání) na procvičení včetně výsledků (příp. s nápovědou).

Celý materiál je zpracován velmi přehledně a je pravděpodobně určeny pro studenty gymnázií. Běžní studenti středních škol by možná potřebovali některá řešení ještě trochu podrobnější.

Materiál je vhodný jako výukový text do hodiny matematiky na SŠ.