0_Riskni to - zlomky_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.4 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál Riskni to je určen k netradičnímu procvičení tematického celku Zlomky formou kooperativní skupinové hry, vycházející z formátu oblíbené vědomostní hry Riskuj. Skupinky se střídají ve výběru otázky či úlohy z nabídky celkem 36 úloh rozdělených podle tématu a obtížnosti. Materiál se zaměřuje na procvičení základních pojmů (hodnota zlomku, zobrazení zlomků na číselné ose, zlomek jako část celku), vyjádření zlomků jako desetinná či smíšená čísla, krácení, rozšiřování a porovnávání zlomků, početní operace se zlomky a netradičních úloh se zlomky.

Pravidla hry jsou koncipována tak, aby vybranou úlohu řešily všechny skupiny, důraz při řešení je kladen na správnost výpočtu a také na rychlost provedení. Kontrola správnosti výsledku probíhá automaticky, po kliknutí na ikonu se objeví správný výsledek úlohy. 

Materiál lze velmi snadno obsahově upravit prostou výměnou textů na jednotlivých slajdech prezentace. Lze jej tedy využít jako "šablonu" pro opakování jakéhokoliv tematického celku. Vzhledem k formátu materiálu (pptx) a jeho obsahu je zapotřebí otevírat materiál v programu MS PowerPoint, v jiných programech nemusí všechny funkce materiálu správně fungovat.