0_Prvocisla_prezentace_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.05 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jedná se o needitovatelný soubor typu .pdf, který byl vytvořen pro matematický kroužek. Prezentace není zřejmě určena pro samostudium účastníků kroužku, ale pro podporu vedoucího kroužku při jeho práci.

Materiál je rozdělen do čtyř základních částí: Definice prvočísla (včetně historie), Druhy prvočísel, Co víme o prvočíslech a co nevíme o prvočíslech.

Úvodem se autor zaměřil na definici prvočísla, vysvětlení důvodu, proč číslo 1 není prvočíslem. Současně se také autor částečně ohlédl za historií zavádění pojmu prvočíslo za posledních 3 500 let.

Po snímku o způsobu hledání prvočísel (Eratosthenovo síto aj.) se autor v práci věnuje prvočíslům Marsennovým, Prothovým, faktoriálním, primoriálním prvočíslům, dále pak prvočíselným dvojčatům. Největší zajímavostí (aspoň pro mě) je existence ilegálních prvočísel.

V této části autor shrnul své poznatky při hledání informací o prvočíslech především na Wikipedii, např. věty o prvočíslech, důkazy či zajímavosti.

V závěru své práce se autor zaměřil na několik hypotéz o prvočíslech (Riemannova, Goldbachova, …), domněnek a zajímavostí.

Soubor materiálů je rozumně zpracován a závěrečná prezentace (Co víme a nevíme o prvočíslech) je jako osnova velmi dobře vypracovaný a je poměrně náročný i pro středoškoláky se zájmem o matematiku. S dobrou podporou vyučujícího však může zájem o matematiku zvýšit.