0_Prvocisla_odhad mocnin_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:902.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jedná se o needitovatelný soubor, ve kterém je vysvětlen řádový odhad počtu číslic mocniny dvou.

Řádový odhad autor postavil na blízkosti čísel 210 a 103, kde chyba způsobená blízkostí je hruba 2%.

Asi by bylo rozumné při práci s dětmi zdůraznit, že se stále jedná o odhad počtu číslic, neboť chyba vyplývající z výše uvedené blízkosti bude při vyšších mocninách narůstat.

Postup autor vysvětlil na dvou případech: Mersennovo prvočíslo a Prothovo provočíslo.

Materiál je možné použít i při vysvětlení odhadu jiných mocnin 2 než jen velkých prvočísel.