0_Prvocisla_Eukliduv algoritmus_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:920.68 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Jedná se o needitovatelný soubor, ve kterém je vysvětlen Euklidův algoritmus určování největšího společného dělitele dvou čísel.

Tato metoda vede k určení největšího společného dělitele dvou čísel bez nutnosti rozkladu na prvočísla metodou „pokus - omyl“.

Materiál obsahuje dva příklady s autorským řešením, na kterých autor tuto metodu vysvětlil.

Jako pozitivní oceňuji i přiměřené využití barevného textu pro lepší přehlednost.

Pro mnohé může být tento materiál přínosný a domnívám se, že je vhodný pro podporu výuky nejen pro SŠ, ale také pro výběrové žáky ZŠ.