0_Pizza_pi(e)_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:8.84 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je rozdělen na dvě části, přičemž v obou je využita pizza kruhového tvaru.

V první části autor využil pizzu pro určení přibližné hodnoty čísla π, což je poměr délek okrajů pizzy a jejího průměru.

Ve druhé části se autor zaměřil na určení obsahu kruhu. Použil již asi klasickou metodu rozdělení kruhu na dostatečné množství „trojúhelníčků“ a jejich přeuspořádání do tvaru obdélníku. Příjemným zpestřením je využití voňavé, křupavé, …. pizzy.

Obě části jsou vhodně doplněné velmi názornými obrázky.

Zřejmou nevýhodou tohoto aktivního učení je, že využité pomůcky lze jen velmi těžko využít opakovaně :-).

Materiál je vhodný nejen pro studenty SŠ, ale je využitelný i na ZŠ.