0_Matelandie_2_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:790.74 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál Matelandie je svým charakterem vhodný zejména pro vyučující, kteří volí alternativní přístupy k matematice a rádi propojují matematiku s pobytem v přírodě. Má podobu příběhu, kterým žáci procházejí a na své cestě plní předložené matematické úkoly. Celý materiál se věnuje tematické oblasti geometrie, na počátku příběhu se žáci věnují studiu jednorozměrných objektů (bod, úsečka, polopřímka, přímka), po splnění úvodních úkolů je příběh vede na území dvourozměrných útvarů s největším důrazem na trojúhelníky a čtyřúhelníky, v závěru příběhu se pak dostávají až k oblasti třírozměrných objektů. Úlohy použité v materiálu jsou velmi originální, vždy propojené s okolním prostředím, přírodou, obsahují pohybové a kreativní aktivity. Úlohy jsou pestré i po stránce kooperace žáků, některé aktivity jsou individuální, většina jich ale vyžaduje spolupráci žáků v menší či větší (celá třída) skupině. Součástí materiálu jsou také zvukové nahrávky, ve kterých průvodce žáky seznamuje s některými důležitými fakty, které budou při řešení úkolů potřebovat, nahrávky slouží také jako motivační prvek materiálu, vzbuzují zájem žáků o příběh a téma a inspirují je k vlastnímu objevování.

Materiál je určen pro žáky 5.-7. třídy, ale s úpravami lze použít i v jiných ročnících.