0_M-křížovka_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:251.28 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál pro žáky 4. ročníku obsahuje speciální křížovku. Aby žáci vyluštili tajenku, musí doplnit výsledky ze 4 slovních úloh a následně hledají další indicie podle souřadnic. Přestože byl materiál vytvořen pro potřeby matematického kroužku, dá se použít i k opakování učiva aritmetiky v daném ročníku (i v 5.). Obsahuje řešení.