0_M básnička_2020

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.31 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k netradičnímu procvičení znalostí žáků formou slovních úloh, inspirovaných básní Františka Hrubína. Autorka žákům předkládá šest problémových úloh, vycházejících ze situací, vyskytujících se v básni Princeznička na bále. Úlohy jsou tematicky zaměřeny na celky znaky dělitelnosti, úlohy o pohybu, číselné výrazy obsahující mocniny a odmocniny, převody jednotek hmotnosti. Tematické složení úloh je velmi různorodé, pokrývá látku aritmetiky šestého až osmého ročníku. Materiál je velmi nápaditý, forma materiálu originální, netradiční využití příběhu k předložení problémových úloh k řešení bude pro žáky výzvou a materiál činí pro žáky atraktivním.

Kromě textové podoby materiálu je k dispozici také odkaz na kvíz, vytvořený v MS Forms (tento kvíz je obsahově stejný jako textový dokument, mohou jej využít uživatelé MS Office 365.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.