0_Instinkt_linearnosti-faktomluva_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.04 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autora „určen pro starší žáky a studenty SŠ“ a cílem je „ukázat studentům různé typy křivek v grafech ze světa kolem nás“.

Jako zdroj dat autor použil portál https://www.gapminder.org, který má shromážděno velké množství dat týkajících se běžného života od více než sta rodin z několika desítek států z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Je škoda, že všechna data neodpovídají průřezu rodin v jednotlivých státech, ale rodiny byly asi vybrány náhodně.

Materiál se skládá z výukového textu, odkazů na videa a několika úloh k zamyšlení. V závěru materiálu jsou uvedeny odkazy na zdroje a také řešení zadaných úloh.

Úvod je určen pro namotivování studentů pro dané téma. Růst obyvatel je velmi dobře zvolen.

Vhodně je vložena i úloha o odměně za vynález šachů, odkaz na video o růstu exponenciální funkce nebo úloha z počátku šíření virové nemoci COVID-19.

Ve druhé části se autor zaměřil na křivky různých tvarů, které je možné najít v grafech různých závislostí. Zajímavá je úloha na odhad křivek šesti různých závislostí.

Na závěr materiálu jsou přidány řešení úloh.

Materiál se vymyká běžným matematickým materiálům, ale je zpracován tak, že může obohatit výuku matematiky (a nejen matematiky) u studentů na SŠ.