0_Hra 8x8_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:345.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení učiva formou hry. Žáci si zábavnou formou mohou zopakovat a procvičit znalosti z matematiky, fyziky a přírodopisu, otázky ale lze libovolně obměňovat a hru si tak lehce přizpůsobit konkrétním potřebám dané třídy či učební skupiny. Hráči (týmy hráčů) mají za úkol spojit čtyři strany hracího pole tvaru čtverce pomocí obsazování polí svými žetony. Žeton žák získá za správnou odpověď na položenou otázku. Otázky jsou jednoduché a v originální autorské verzi jsou určeny pro žáky 8. - 9. ročníku ZŠ. 

Hru lze využít v matematickém kroužku či jako zpestření výuky. 

Součástí materiálu jsou správné odpovědi na všechny otázky, předloha pro hrací podložku a pravidla hry.