0_Hadi a žebříky_1stZŠ_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.27 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Modifikace "klasické" hry Hadi a žebříky na matematickou verzi. Na hrací ploše mj. jsou právě matematické úkoly, které žáci musí vypočítat (nebo odpovědět) a při správné odpovědi se mohou posunout, v opačném případě je čeká nějaký trest (příští kolo nehraješ, apod.). Kromě matematických úkolů jsou zde i políčka, kde žáci mají i nějaký fyzický úkol. Vše je podrobně v návodu popsané. Materiál byl vytvořen pro potřeby matematického kroužku, ale pokud by byl ve výuce čas a prostor, bylo by fajn tuto hru zařadit i do běžné výuky. Primárně určen pro žáky 4. a 5. ročníku, ale dá se modifikovat (vymyslet jiné úkoly).