0_Geometrické vzorce - pexeso_2021

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:382.09 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál tvoří elektronická verze hry pexeso, vytvořená jako prezentace v programu MS PowerPoint. Materiál je určen k procvičení geometrických vzorců, probíraných na druhém stupni ZŠ s důrazem na trojúhelníky, čtyřúhelníky, kružnici, kruh a některá tělesa - krychle, kvádr, válec. Obsahově je tedy materiál vhodný zejména pro žáky osmého ročníku. Hru mohou hrát skupinky hráčů nebo (při malém počtu žáků) i jednotlivci. Soutěžící hledají odpovídající si dvojice kartiček, na jedné kartičce vzorec, na druhé kartičce odpovídající pojem. Kromě hry pexeso je u každé dvojice kartiček k dispozici ještě netradiční slovní úloha k procvičení využití tohoto vzorce, úloha se zobrazí po kliknutí na symbol lupy u příslušného pojmu. U adekvátní párové kartičky se po kliknutí na symbol lupy zobrazí jak slovní úloha, tak nápovědy k jejímu řešení i samotné řešení pro kontrolu správnosti. 

Po formální stránce je materiál velmi pěkně provedený a přehledný, ovládání hry je velmi jednoduché a intuitivní. Úlohy použité ve hře jsou originální, zajímavé a vyžadují od žáků vždy více než jen samotnou znalost vzorce. Materiál lze použít k opakování pojmů a vzorců, ale také k souhrnnému procvičení využití geometrických vzorců. Díky možnosti samokontroly lze materiál využít i k samostatnému domácímu procvičování. Materiál je zapotřebí otvírat v programu MS PowerPoint, ve kterém byl vytvořen, v případě otevření v jiném programu nemusí hra správně fungovat.

K rychlému procvičení podobných geometrických vzorů je určen ještě druhý materiál autorky Geometrické vzorce - kartičky dostupný také na tomto portálu.

Odkaz na soubor Geometrické vzorce - kartičky https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials/106631